Cinque Terre National Park
27/10 -03

Första dagen på konferensen fick vi en guidad tur i nationalparken Cinque Terre. Den är med på världsarvslistan p.g.a. hur man terraserat in marken för att kunna odla vin, oliver och citroner i ett landskap som egentligen inte skulle burit någon skörd alls.
I området finns fem små städer som klättrar på kanten av klipporna. Vi gjorde ett kort stopp i en av dem, Vernazza.
Lite mer information om området som jag hittat på nätet

At the first day of the conference we got a guided tour by boat in the national park Cinque Terre. The area is placed on the World Inherritage List because of the tremendous work people have done for terrasing the soil for growing vine, olives and lemons.
In the area there are five small towns clinging to the rock high above the water sometimes. We had a short stop in one of them, Vernazza.
Some more informtaion found on the net.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4
Photo Number 5 Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8
Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12
Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16
Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23

Tillbaka / Back