Photograph
Ute på Medelhavet för första gången.
Out on the Meditirranean Sea for the first time.