Photograph
Båten lägger till för att plocka upp resten av deltagarana.
Time for picking up the rest och the participants for the conference.