Flygbild över stadshuset och Söder.
The Town Hall and Söder from the air.

<- Föregående Index
Foto & ©: Gunilla Rudäng