Stockholm sommaren 2000

Det finns ingen stad i min mening som är finare än Stockholm.
Bilderna talar för sig själva!

Bilderna är klickbara för ett större format.

Foto & ©: Gunilla RudängWebansvarig